DNAbySPU

30 ข้อคิด The Never Ending Story โดย ดร.ธีรศานต์ (ไอซ์) DNAbySPU

ดร.ไอซ์ได้เล่าว่าทุกวันนี้หลายคนเข้าใจผิดว่า Digital คือการใช้ Social Media การใช้ Facebook, IG แต่ความเป็นจริง Online เป็นอะไรที่มากกว่านั้น โดยผมขอสรุปเป็น 30 ข้อคิดเพื่อง่ายต่อการอ่านกัน

แบบฝึกหัดสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ

เขาบอกว่าหนังสือที่ดี คือหนังสือที่เราอ่านแล้วเราสามารถเก็บ หรือจำข้อความนั้นๆ ไปใช้กับชีวิตของเราได้ ไม่ใช่หนังสือที่คนอื่นบอกว่าดีๆ แต่สุดท้ายเราอ่านกลับได้แค่ความบันเทิง