Review

ทำธุรกิจอย่าปิดกั้น Reviews

เพจ Facebook ชอบปิดในส่วนของ Reviews โดยเฉพาะเพจร้านอาหาร หรือ โรงแรมที่พัก ผมเชื่อว่ากว่าครึ่งต้องรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวแบรนด์เท่าไหร่แล้วล่ะ มีอะไรปิดบังรึเปล่า ตกลงว่าดีหรือไม่ดี