การตลาดออนไลน์

12 ข้อที่ต้องหมั่นตรวจเช็คแพลตฟอร์มต่าง ๆ ถ้าคุณทำการตลาดออนไลน์

ผมเชื่อว่าถ้าใครทำ Online marketing หรือ การตลาดออนไลน์ แบบจริง ๆ จัง ๆ ส่วนใหญ่มักไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียว อย่างน้อยก็ต้องมี Facebook หรือ Instagram ทำควบคู่กับ Line@ เพื่อตอบลูกค้าแหละ