fb-dimensions-info-2015

ขนาดรูปภาพทั้งหมดที่ใช้กับ Facebook Page และ Facebook Ads ปี 2015

ปัจจุบันขนาดรูปภาพ Facebook Page และ Facebook Ads มีเยอะแยะมากมาย และมีหลายขนาดมาก ที่สำคัญในแต่ละปีขนาดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำให้หลายคนสับสนว่าเราควรจะใช้รูปขนาดเท่าไหร่ดี วันนี้เว็บ www.jonloomer.com ได้ทำสรุปขนาดรูปภาพที่ใช้กับ Facebook Page และ Facebook Ads ประจำปี 2015 หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ