3 ขั้นตอนการผลิตคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ

คำว่าคอนเทนต์คุณภาพบนโลกดิจิตอลไม่ใช่เพียงแค่สะกดคำถูกต้อง ใช้คำที่สละสลวย หรือบทความเราได้ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือแต่อย่างใด แต่คำว่าคอนเทนต์คุณภาพบนโลกดิจิตอล จะต้องตามมาด้วย Engagement เสมอ Engagament เกิดจากคนอ่านมีปฎิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ของเรา เช่น แชร์ ไลค์ คอมเมนต์ ซึ่งค่าเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นว่าคอนเทนต์เรามีคุณภาพหรือไม่